معرفی شرکت

دارویی خورشید کادوس

نام مدیر عامل: بابک فتاحی

شرکت دارویی خورشید کادوس در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) فعال است.

معرفی محصولات : ماده موثره دارویی ریفاکسیمین، تنوفوویر آلافنامید فومارات، سوفوسبوویر، داکلاتاسویر، پیرفنیدون، توفاسیتینیب سیترات، ریلوزول

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس

آدرس: تهران – کیلومتر 15 اتوبان تهران – کرج  – شهرک علم و فناوری پژوهش _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

تلفن: 44787162

ایمیل: info@khorshidpharma.com

سایت: khorshidpharma.com