دستورالعمل های ایمنی

آیین نامه

حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه

دانلود

آیین نامه و مقررات

حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز

دانلود

آیین نامه

کار با ماشین آلات عمرانی

دانلود

آیین نامه

ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

دانلود

آیین نامه

حفاظتی حمل دستی بار

دانلود

آیین نامه

ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

دانلود

آیین نامه

حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

دانلود

آیین نامه

پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

دانلود

آیین نامه

ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها

دانلود

آیین نامه

حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه ها

دانلود

آیین نامه

ایمنی در صنایع شیشه

دانلود

آیین نامه

ایمنی کار در ارتفاع

دانلود

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

    شماره تماس

    44787091-3

    ایمیل

    pi@ippi.ac.ir

    تماس با ما