مراحل استقرار

کارآفرینی

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های پلیمر و علوم مربوطه درصورت علاقمندی به راه اندازی کسب و کار دانش بنیان تولیدی و یا ارائه کننده خدمات مشاوره ای و طراحی مهندسی تخصصی می توانند در تیم های دو تا چند نفره برای ایجاد هسته های کارآفرینی به این مرکز مراجعه نمایند.

پیش رشد

مرحله ای است حداکثر 6 ماه، که در آن به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشیکل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می شود. به واحد پذیرش شده در این دوره «هسته فناور » گفته می‌شود. اعتبار مالی جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت شرکت، ثبت اختراع یا ابتکار، تبلیغات و خدمات می‌شود.

رشد

مرحله ای است حداکثر 3 ساله، که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‌شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5 سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد “واحد فناور” می‌گویند. اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهای کارگاهی و آزمايشگاهی، توليد، شرکت در نمايشگاه ها، آموزش نيروی متخصص مورد نياز و… قابل مصرف می‌باشد.

تحقیق و توسعه

مرحله ای است که در طول آن واحدهای فناور به بلوغ تجاری دست پیدا می‌کنند و از ساختار سازمانی مناسب برخوردار می‌شوند. در این مرحله با تمرکز روی بازار و حضور موثر در نمایشگاه ها، محصول/خدمت وارد بازار می شود.

مشاوره ای / خدماتی

شرکت‌های ثبت شده ای که می‌توانند در مسیر تولید و کسب و کار،خدمات و یا مشاوره هایی از قبیل بازاریابی، بازارسازی، تبلیغات، امور مالی و حسابدار،حسابرسی، حقوقی، طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز، Trouble Shooting و امثال آن را به واحدهای مستقر در مرکز مرکز رشد پلیمر ارائه نمایند.