مدارک پذیرش

رزومه‌ افراد گروه کاری موسسین و همکاران اصلی (شامل کپی شناسنامه کپی آخرین مدرک تحصیلی و سایر مدارک آموزشی مرتبط)

عکس 4*3 اعضای تیم (2 قطعه)

کپی مدارک ثبت شرکت

مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاييديه ها و مجوزهای مرتبط با ايده فن‎‏آورانه

سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ايده و طرح

کپی برگ شناسایی کارگاه و یا سایر مجوزهای تولیدی از مراجع ذیصلاح

ساير مدارک که احتمال می‌دهيد در بررسی طرح مؤثر باشد.