معرفی شرکت

مواد پیشرفته شریف

نام مدیر عامل: اسماعیل نوری

ایده محوری: ذرات فومی پلی پروپیلن انبساطی (EPP)

محصولات :
قطعه پلی پروپیلن انبساطی (EPP) ، مورد استفاده در سپر خودرو
فوم دانه پلی پروپیلن انبساطی (EPP)
فوم دانه پلی اتیلن انبساطی (EPE)

اطلاعات تماس

آدرس: تهران کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، شهرک پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد فناوری پلیمر