خدمات ارائه شده

در حال حاضر، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران به عنوان يكی از پيشروترين نهادهای پژوهشی كشور با مساحت 42.000 متر مربع فضای كارگاهی، آزمايشگاهی با دستگاه‌ها و تجهيزات تخصصی و همچنين با 85 عضو هيات علمی می­باشد. لذا واحدهای فناور می‌توانند از پتانسیل فوق بهره‌برداری نمایند. فضاهاي كارگاهی و آزمايشگاهی عبارتند از:

   فضای آزمايشگاهی

نام آزمایشگاه‌های موجود به شرح ذیل است:

آزمايشگاه‌هاي كامپوزيت و چسب، علوم پليمر، رنگ، رزين و روكش‌هاي سطح، لاستيك، پلاستيك، بيوپليمر، پلي‌يورتان، عمومی، فنی و مهندسی، سامانه‌هاي نوين دارورسانی و آزمايشگاه مركزی (خواص مكانيكی، خواص فيزيكی، رئولوژی، آناليز حرارتی، طيف‌سنجی، ميكروسكوپی نوری و الكترونی، اشعه ايكس و كروماتوگرافی) از طرفی مرکز رشد با تجهیز یک آزمایشگاه مستقل، شرایط برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور را فراهم نمود.

  فضاهای كارگاهی

كارگاه‌های پلاستيك (اكسترودرهای مختلف، دستگاه تزريق، مخلوط‌كن‌های داخلي و غيره)، لاستيك (بنبوری، رئومترهای مختلف و غيره)، كامپوزيت، چسب و رنگ و پايلوت‌های مختلف پژوهشكده فنی و مهندسی.

از طرفی مرکز رشد با تجهیز بیش از 1000 متر مربع فضای کارگاهی مستقل، شرایط برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور را فراهم نمود.

خدمات مركز رشد

علاوه بر امكانات كارگاهی، آزمايشگاهی، خدمات زير نيز برای واحدهای فناور ارائه می ­گردد:

  خدمات مشاوره ­ای

مشاوره­ های علمي در سطوح مختلف توسط متخصصان مجرب، مشاوره­ های مالی، حقوقی، اداري، بازاريابی، جذب اعتبارات دولتی و بانكی، مديريتی، بيمه و همچنين معرفی شركت‌ها و برقراری ارتباط آنها با مراجع مرتبط.

  خدمات آموزشی

برگزاری دوره­ های آموزشي تخصصي شامل: مديريت استراتژيك، مديريت مالی، ايده‌ها و فرصت‌ها، ثبت شركت‌ها، تدوين طرح كسب و كار و اصول و فنون مذاكره.

در سال 1394 دوره‌هاي آموزشي Business Plan،معرفی حسابداری مالیاتی و تکالیف قانونی شرکت های کوچک، اصول بازار پول و سرمایه ، اصول مدیریت مالی و سرمایه گذاری در اين مركز برگزار شد.

 خدمات اداری

مركز رشد با فضای اداری 1400 متر مربع خدماتی شامل محل كار و ملزومات، رايانه، اينترنت پر سرعت، خدمات پشتيبانی سخت افزاری و نرم‌افزاری و نرم‌افزاری رايانه، سرويس اياب و ذهاب را در اختيار واحدهای مستقر قرار می دهد.

 خدمات آزمايشگاهی

شامل برنامه‌ريزی و اجرای سيستم‌های مناسب براي استفاده از خدمات و امكانات موجود در مركز رشد، استفاده از آزمايشگاه‌های اختصاصی مركز رشد، استفاده از آزمايشگاه‌های پژوهشگاه مانند: كامپوزيت و چسب، علوم پليمر، رنگ رزين و روكش‌های سطح، لاستيك و پلاستيك، بيوپليمر، پلي يورتان، فنی و مهندسی، سامانه‌های نوين دارو رسانی و آزمايشگاه‌های مركزی

 خدمات كارگاهی

شامل فضای كارگاهی اختصاصی مركز رشد بالغ بر 1000 متر مربع و همچنين كارگاه‌های پژوهشگاه مانند: پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت، رنگ رزين و روكش‌های سطح، پايلوت‌های پژوهشكده مهندسی و پتروشيمی

خدمات بازاريابی و فروش

شامل تهيه كاتالوگ، كارت ويزيت و سربرگ، شركت در نمايشگاه، استفاده از خدمات شركت بازرگانی و بازديدها

 حمایت مالی

تخصيص اعتبار لازم جهت پيشرفت ايده محوری، ارائه ماهانه صورت حساب‌های مالی واحدهای مستقر و طراحی و اجرای مكانيزم تخفيف‌های زمانی برای هزينه‌های واحدهای فناور در دوره استقرار